Öko-logisztikai élménypedagógiai K+F

A LOGISZTIKAI HIRADÓ 2007 augusztusi számából

Inverz logisztikai rovatvezető Vándorffy István bevezetőjével

A cikk jövőképet vázol, amelyben fontos, hogy fiatalságunk gondolkodásában a „zöld” öko-logisztikai megoldások természetesek legyenek. Ezt segíti az „öko-iskolahajó” amely a gyakorlatban élményszerűen mutatja be, hogyan lehet egy hajón szerves hulladékot üzemanyagként hasznosítani.  

Kiss János FerencA Széchenyi Hajós Egylet „öko-logisztikai élménypedagógiai felfogás” öko-innovációs K+F projektje

Környezetvédő vízi turizmus a legújabb sláger a német idegenforgalmi ajánlatokban. A Metro újság június 28-a számában az MTI-re hivatkozva olvasható, hogy napenergiával meghajtott kishajókkal lehet felfedezni a folyók, a tavak faunáját és flóráját.

Mi a helyzet Magyarországon? Van egy szervezet (Az Országos Széchenyi Kör Hajós Egylete - röviden Széchenyi Hajós Egylet) és a közhasznú és környezetvédelmi célú Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskolai Alapítvány, amely  másfél évtizede az „öko-logisztikai élménypedagógiai felfogást” terjeszti.

A Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskola Alapítvány természetesen elkötelezett.  Egyrészt gróf Széchenyi István „jó polgár nevelés” célú és így 1830-ban honunk asszonyainak ajánlott „HITEL” című főműve szellemiségének, valamint az általa 1840.nov.16.-án kezdeményezett pesti Hajós Egyletnek.

Másrészt büszke arra, hogy kisebbik fia, gróf Széchenyi Ödön 1867. április 6. és május 18. között a Hableány nevű világelső lapátkerekes lakóhajóval Pestről a Párizsi Világkiállításra hajózott a Duna-Majna-Rajna-francia összekötő csatornákon vízi úton, összesen 16 700 kg szén felvételével. Hajója párizsi világkiállítási aranyérmet nyert.  Ő pedig a Pest-Párizs világelső túra-lakóhajós útjáért megkapta III. Napóleon császártól a Francia Becsületrend kitüntetést.

Végül elkötelezettek a Mihail Gorbacsov által az ENSZ 1992.-évi Környezetvédelmi Világkonferencia után Japánban alapított és Genfi székhellyel rendelkező Nemzetközi Zöldkereszt Egyesület és ennek magyarországi működése mellett.

Az alapítvány a XIX. század közepén a lapátkerekes hajózás műszaki lehetőségeit tükröző lapátkerekes lakóhajóforma rekonstruálása mellett a budapesti általános és középiskolai környezetvédelmi nevelés és a dunai öko-túrizmus szempontját is figyelembe vevő Széchenyi biosolar öko-iskola hajóflotta létrehozásán fáradozik.

Fentiekből kiindulva kidolgozták a korhű lapátkerekes – de nem gőzgépes - biosolar energia ellátású Hableány lakóhajókból álló budapesti Széchenyi ökoiskola flotta megépítését célul kitűző 2007/2008 évi Norvég Alap pályázati projektet is. (A pályázati projekt makett az alábbi képen látható)

ecoflotta modell

A pályázat célja a budapesti önkormányzati, egyházi és más közép- és főiskolás diákok számára környezetvédelmi, természetvédelmi és fogyasztóvédelmi, élménypedagógia célú Széchenyi öko-iskola flotta „vízikörnyész” szolgálat létrehozása Budapesten a Lágymányosi öböl vízi bázisán.

A jelenlegi nem környezetbarát, tehát nem „öko-logisztikai” tényeken nem tud egy ország kormánya, vagy tudományos akadémiai agytrösztje sem változtatni a polgárok cselekvő és önérdekű, vagyis a polgároknak hasznot hozó cselekvése nélkül. Amire a zöldkeresztes Széchenyi Hajós civil szervezetek vállalkozhatnak az mindössze éghajlatvédelmi és környezetbarát cél orientált, vagyis öko-logisztikus és 2006-ban az éghajlatváltozás elleni európai küzdelem jegyében elindult EU környezeti projektek támogatása a Széchenyi öko-iskola flotta „vízikörnyész” élménypedagógiai lehetőségeivel. Például:

      Az éghajlatváltozás rajtad múlik! (Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa által indított éghajlatvédelmi és fogyasztóvédelmi célú akció szlogenje). Honlapja: www.climatechange.eu.com

Nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen! (A helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása a klímaváltozás elleni küzdelemhez, EU hivatalos lapja, 2006.máj.16, magyar nyelvű kiadás, 88 oldal)  

Széchenyi öko-iskola flotta „vízikörnyész” élménypedagógiai küldetésünknek megfelelően az öko-logisztikai helyzet elemzéshez az EU felszólító szlogenből csinálunk kérdő szlogent:

Hogyan nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen?

 A kérdés megválaszolásához az európai kultúra egyik alapját jelentő görög kultúrából vegyük át a görög városállami stratégosz és logisztosz fogalmakat. A statégosz volt a városállam hadvezére, aki bemutatta a városállam királyának, hogy milyen stratégiával képzeli el a harcot a város létét fenyegető ellenséggel szemben. A logisztosz volt, aki kidolgozta a királynak, hogy a harci stratégia mibe fog kerülni. A városállam királya - mai nyelven kifejezve - ezen információk birtokában döntési helyzetbe került. Harcolunk, vagy behódolva adót fizetünk? A perzsák ellen még többnyire sikeresen harcoltak a görögök, de a rómaiaknak már adót fizettek. Az EU 2006-ban kiadott európai stratégiai időtávú fenntartható fejlődés stratégiájának egyik fontos öko-logisztikai eleme a fenntartható energiatermelés és -fogyasztás és a fenntartható települési víztermelés és -fogyasztás. Az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem fő kérdése a fenntartható energiafogyasztó társadalom

A kérdés megválaszolásához az európai kultúra másik alapját jelentő keresztény kultúrából vegyük át a szinergizmus hittudományi, tehát politikai „izmus” (kapitalizmus, szocializmus, fasizmus, stb.) mentes tudományos fogalmát. A szinergizmus az a hittudományi felfogás, hogy az embernek a megtéréshez - az isteni kegyelmen kívül - saját közreműködése is szükséges. Egy környezetbarát és fogyasztói társadalomban a zöld szinergizmusnak nevezhető az az öko-logisztikai felfogás, hogy a globálisan fenntartható víz és energiatermelést végül is nem a kormányok, energia és víz monopóliumok, nemzeti és nemzetközi bankok fogják kifizetni, hanem a víz és energiafogyasztó autonóm személyek, vagyis mi, a fogyasztók (kivétel nélkül!!).

Tehát tegyük fel a Kanti filozófiai alapkérdést: Mi lenne, ha mindenki így cselekedne? Mi lenne, ha hazánkban minden iskolás gyerek ökoiskolába járna? Mi lenne, ha a fővárosi önkormányzati ökoiskolák is támogatnák a fővárosi környezetvédelmi bizottság által már támogatott Széchenyi ökoiskola flotta kialakítását? Mi lenne, ha az ökoiskolás diákok víz és energia öko-logisztikai ismereteket szerezhetnének a Széchenyi ökoiskolai flotta szolgáltatás keretében? 

A jövő globális problémáinak megoldása igazán minden fiatal számára életbevágó!

A globális problémák megoldása a kormányok, energia- és víz monopóliumok, nemzeti és nemzetközi bankok felett áll így, a globális ökoiskolai ifjúság, maga a zöld jövő a zöld fogyasztói társadalom reménysége. Ezt segíthetjük a tudományos cikkek megjelentetésével, az ismeretek publikálásával, a tanuló ifjúság nevelésével.

A második világháború utáni években kibontakozó fogyasztói társadalom először az USA-ban vált uralkodóvá, meghatározva ezzel a közgondolkodást. Hatvan évvel ezelőtt 1947-ben Lawrence D. Miles közgazdász forradalmian új gondolkodásmóddal hozakodott elő: az értékelemzés szemléletével (Value Analysis), amely a funkciókhoz rendelt költségekben való gondolkodást javasolta a gyártóknak, kifejezetten gazdasági megfontolásból. A hatvan éve indított teória ma is időszerű, de nem csak a globális termelők, hanem az európai fogyasztók öko-logisztikus közgondolkodásának kialakításában. Az Európai Bizottság által egyszerre preferált ugyanis a globális fenntartható fejlődést célzó európai megújuló energia innováció, illetve az EU globális (gazdasági harci) versenyképessége.

A Széchenyi ökoiskola flotta lakóhajók un. autonóm energiás öko-deszant lakóhajók. Céljuk autonóm európai polgárok, mint autonóm dunai civil energia termelők és fogyasztók öko-logisztikai kiképzésére. Mi lenne, ha autonóm energia és vízfogyasztó dunai hajós életszemléletű polgárok lennének? Akik a Széchenyi ökoflotta ismeretek alapján képesek és jogszerűen le tudnak csatlakozni energia és víz közmű hálózatról, saját pénztárcájuk és ellátás biztonságuk érdekében. Ez egy tipikus öko-deszant zöld fogyasztóvédelmi oktatási feladat. A víz és energia költség takarékosságból indul ki a Széchenyi öko-deszant fogyasztóvédelmi nevelés. EU fogyasztóvédelmi alapjogok közé tartozik, hogy a fogyasztó gondolkodhat, elemezhet, választhat, energia és víz takarékoskodási tájékoztatást igényelhet. Erre nevelné a diákokat élménypedagógia módszerekkel a Széchenyi ökoiskolai flotta.

A második világháború idején egy millió fagázos jármű volt Európában. A fagáz, a biogáz, a biodízel, a bioetanol, az EU bio-üzemanyag direktíva szerint egyenértékű bioüzemanyag. Mégis csak a biodízel és bioetanol terjedt el „bio üzemanyagként” a köztudatban. Ennek az az oka, hogy a törvényes biogáz lobby gyenge. A Széchenyi ökoiskola flotta a törvényes biogáz lobbyt szeretné erősítené. Gyakorlati tapasztalatokkal bemutatható lenne, hogy a biogáz elektromos öko-logisztikai sokkal jobb, mint amit a törvényes biodízel és bioetanol lobby hirdet! Egy törvényes bioetanol lobby törvényes EU pénzszerzési befolyását igazán egy törvényes EU biogáz lobby tudja csak korlátozni.

Az alapítvány már a Hannover EXPO 2000 magyar megjelenés keretében elfogadott ötletével kezdeményezte a Széchenyi Ödön féle Hableány lakóhajó korhű megépítését, de gőzgép helyett korszerű és energia-hatékony napelemes és biogáz-elektromos hibrid hajtással. A Biosolar Hableányhajó a Pest-Párizs vízi utat megismételve 16.700 kg  kőszén helyett, csak fele vagy negyedannyi kofermentálható (vagyis kevert) biohulladékot venne fel. A biohulladékot biogázzá dolgozná fel. A biogázból áramot és hőt nyerne a lakóhajó áram és hő-ellátására. A lakóhajó öko-logisztikai szempontból a saját szennyvizét és a felvett biohulladékot dolgozná fel biogáz motorhajtó biogáz üzemanyaggá. Ez a világon egyedülálló öko-logisztikai élménypedagógiai  lehetőség lenne egy budapesti dunai bázisú Hableányhajós Széchenyi ökoiskola flottaként.

Természetesen ez a példa csak bemutatásra szolgál és sokkal szélesebb társadalmi körben alkalmazható. Így például az ú.n. biohulladék elgázosító „kazán” kiválthatja a házak hagyományos földgáztüzelésű fűtőberendezéseit. Ez a fajta „bio-kazán” energianövényekkel (fahulladékok, energiafűvel működtethető), amihez rendkívül olcsón lehetne hozzájutni, még a fővároshoz közeli területekről is. A flottahajóhoz hasonlóan a szennyvíz gyakorlatilag megszüntethető, így a csatornahálózatról le lehet csatlakozni (vagy meg sem kell építeni!)

Remélem, hogy 2008-ban talán már MTI ökoflotta hír lesz a Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskola Alapítványunkról is.