Hunyadi lakóhajó flotta jövôkép 2020-ig

Hogyan nyerjünk dunai csatát a globális éghajlatváltozás ellen? Polgári természetőr ökotúrizmus célú „Hunyadi lakóhajó flotta” projekt 2008-2020 . EU fenntartható fejlődés stratégiai kérdés az éghajlatváltozás. Az EU Régiók Bizottsága 2006-ban adta ki „Nyerjük meg a csatát az éghajlatváltozás ellen” szlogennel felhívását. (EU hivatalos lap, 2006. máj. 16.). A címben ez kérdő szlogenként szerepel.
A Széchenyi Hajós Egylet 1989-ben hozta létre a közhasznú környezet és természetvédelmi célú Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskola Alapítványt. Az alapítvány közhasznú szervezetként politikától mentes. Nem számít politikai tevékenységnek a kormányzati és ellenzéki politikától eltérő EU-zöldnormás szakmapolitikai aktivitás. Az EU 2006 évi fenntartható fejlődés stratégiájában a fenntartható tudásalapú társadalomhoz hozzájáruló, több szakterületet érintő politikák között szerepel például:


A „Fenntartható fejlődést szolgáló oktatás” ENSZ-évtized (2005-2014.) összefüggésében a tagállamok továbbfejleszthetnék nemzeti cselekvési terveiket…

A fenntartható fejlődésre irányuló kutatásnak rövid távú döntéseket támogató projekteket, és hosszú távú perspektívába helyezett koncepciókat kell tartalmaznia, és mind a globális, mind a regionális természetű problémákat kezelnie kell.

A fenntartható magyar tudásalapú társadalomhoz hozzájáruló EU ajánlásokkal is kapcsolatos „Hunyadi lakóhajó flotta” (2008-2020.) projektjavaslatunk. Például az EU 2000-ben közreadott 100% fenntartható zöldenergia ajánlásában 2010-ig 100 db zöldenergiás EU-települési minta létrehozása szerepel. Lakosságarányosan ez hazánkban 2 db 100% zöldenergiás település lenne (ökoházakkal és öko járművekkel). „Merjünk nagyok lenni!” (Széchenyi) gondolat jegyében tegyük fel magunknak a 100% zöldenergiás fenntartható fejlődési célú és öko-logisztikai tudás alapú „Hunyadi lakóhajó flotta” projektünk kérdéseit.

  • - 2008-2010 közötti I. projekt ütemben mit tervezzünk 2007-ben az EXPO 2010-ig?
  • - 2010-2014 közötti II. projekt ütemben mit tervezzünk még a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben?
  • - 2014-2020 közötti III. projekt ütemben mit tervezzünk a III. Nemzeti Fejlesztési Tervben?
  • - 2008-2010 között Duna-Ipoly Nemzeti Parki hajós polgári természetőr célú Hunyadi lakóhajó flotta projektünk EU 100% zöldenergiás lakóhajó házi szabvány feladatokat is érint.


Házi szabvány műszaki paraméterek a mellékelt táblázatban. Dunai nemzeti parkjainkban vízi ökotúrizmust munkáját közcélú lakóhajós polgári természetőr flotta projektünk segítheti.Tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen civil projekt ötletet jelent számunkra az1456. július12-22. közötti nándorfehérvári csata, melynek emléke számunkra a déli harangszó. Maga II. Mohamed török szultán vezette a létszámbeli túlerőben lévő támadó hadat. Hunyadi János magyar kormányzó és Kapisztrán Szent János vezette a honvédő keresztes hadat. A dunai hajós csatában körülbelül 200-200 magyar és török hajó vett részt. A Hunyadi lakóhajó flotta 400 db öko-lakóhajó szám alapja ez. 2000-ben megszüntette a kormány az önálló Dunai-flottát, Budapesten az Újpesti flottabázist, és Háros-szigeti Hunyadi laktanya is megszűnt.


50 t teherbírású kishajó 100 t teherbírású kishajó
Hosszúság 20,0 m 27,4 m
Szélesség 3-4 m 5 m
Merülés terhelten 1,0 m 1,3 m
Magasság terhelten 1,5 m 2,3 m
Sebesség állóvízben 8-10 km / h 10-13 km / h


Dunai nemzeti parkjainkban 400 db öko-lakóhajó EU- és globális ökotúrizmus piaci tényező. A hajós polgári természetőrségek klímavédelmi és nemzeti parki hajós ökotúrizmus szolgálata ma már globális és nemzetvédelmi feladatokat egyaránt érint. Dunai és tiszai nemzeti parkjainkban a „Hunyadi lakóhajó flotta” hajós polgári természetőr szolgálat globális fenntarthatóságra oktatási és globális vízi ökotúrizmus minta feladatokat is érint. Ezen önkéntes polgári mozgalomra olimpiai önkéntes mozgalom is építhető. Széchenyi egyleti alapítványi kötelességünk, hogy erre felhívjuk a BOM, a magyar üzleti élet és az éghajlatvédelmi célú hazai ökotúrizmus-logisztikai szakma figyelmét.

Gróf Széchenyi István kisebbik fia, gróf Széchenyi Ödön az akkor arisztokrata tagsággal rendelkező Pesti Hajós Egylet tagjaként 1867 ápr. 6. és máj. 18. között Pestről a Párizsi Világkiállításra hajózott lapátkerekes lakóhajójával, a Hableánnyal. A „Hableány” mint világelső lapátkerekes túra lakóhajó az 1867.-évi párizsi világkiállításon aranyérmet nyert.A vízi ökotúrizmusban például a francia csatornajáró lakóhajók mérete ma is ehhez hasonló. Hazánkban utoljára 1964-ben foglalkozott kormányzati szerv (OMFB) a Hableányhoz hasonló méretű kishajók és 800 km hazai kishajóút szabványosításával és állami fejlesztési költségeivel.


Hableány lakóhajó Biosolar-Hableány
Lakóhajó „projekt” 1867.ápr.6 - máj.18 2007 (140.évforduló)
Lakóhajó hossza 60 láb =18,3 m 60 láb =18,3 m
Szélesség lapátkerekeknél 12 láb =3,66 m 12 láb =3,66 m
Merülés terhelten 18 hüvelyk = 0,46 m 18 hüvelyk = 0,46 m
Magasság terhelten 1,94 m 1,94 m
Pest-Párizs lakóhajóút 2144 km 2144 km
Napi átlag lakóhajóút 56 km 56 km
Lakóhajó átlagsebessége 12 km / h 12 km / h
Erőgép és teljesítménye Gőzgép 6 LE (4,4 kW) Villanymotor 4,4 kW
Primer energiahordozó 16.700 kg kőszén 6.840 kg biomassza*
Primer energia 120.000 kW.h fűtőérték 2.050 kW.h biohidrogén**
Napelem energia Nincs 420 kW.h zöldáram
Energia összesen 120.000 kW.h= 100% 2.470 kW.h = 2%


Mai modern – biosolar – Hableány lakóhajó kialakítás bemutatása. A 140 éves lapátkerekes „Hableány” túra lakóhajó már magyar és EU kulturális örökség. Egy Biosolar Hableány lakóhajó lapátkerekét nem 6 LE (4,4 kW) gőzgép, hanem 2 db 2,2 kW elektromos lapátkerékmotor hajtja. Szintén európai kulturális örökség a 60-70 évvel ezelőtti fagázos WW autó, aminek üzemanyaga a fa volt. Ehhez hasonló lenne ma egy olyan biodízel WW autó, ahol repcéből az autóban állítanák elő a biodízelt. A Biosolar Hableány lakóhajó szennyvizébe kevert jórészt állattenyésztési biohulladék az „üzemanyag”. Ebből a lakóhajón biogáz állítunk elő. A szennyvizet membránszűrővel megszűrjük. A biogázból biohidrogén nyerhető. A lakóhajó kb. 1 kW biohidrogén tüzelőanyag blokkjával naponta kb. 22-24 kWh zöld áram állítható elő folyamatosan. Ez a 4,4 kW teljesítmény igényű lapátkerekeket kb. öt óráig hajtja. A napelemtető zöldárama napi kb.10 kWh. A klímabarát ökogáz lakóhajó így naponta kb. 50-60 km vízi-utat képes megtenni, és nem szennyezi környezetét.


„Hunyadi lakóhajó flotta” 2008-2010 Millió Ft
7 db Biosolar Hableány lapátkerekes lakóhajó 141,2
1 db Széchenyi tanyahajó berendezve 33,2
8 db napelemtető, akkumulátor, inverter 25,6
10 db lakóhajó ökogáz reaktor 32
10 db membránszűrős szennyvíz és víztisztító 22
10 db elektromos autó (pl. NISSAN Hipermini) 32
10 db lakóhajó hűtő-fűtő levegős hőszivattyú 6
100 db elektromos kerékpár 8
Nemzeti parki közhasznú projekt összesen 300
Közhasznú projektre kért norvég támogatás 248
Pályázati önerő 48


Hunyadi lakóhajó flotta projekt I. ütem 300 millió Ft (2008. nov.16 – 2010. máj. 18.). Ez 100% zöldenergiás úszó ökofalú minta is. Ez Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskola Alapítvány „öko-city iskola-flotta” norvég pályázati projektünk. Projekt elemek: 7 Hableány lakóhajó,1 Széchenyi tanyahajó, 10 db elektromos autó, 100 db elektromos kerékpár. A norvég pályázat közhasznú önálló projekteket támogat. Egyik kiemelt terület a fenntartható fejlődés, innovációs központok létrehozása. Duna-Ipoly Nemzeti Park térségi kikötői önkormányzat Budapest XXII. kerülete. Itt található a védett Hárosi-öböl. Itt volt a Hunyadi laktanya. Ez lehet a Hunyadi lakóhajó flotta bázisa is. A Hárosi-öböl így dunai nemzeti parki hajós polgári természetőr flotta bázis lehet. Itt a lakóhajós ökoiskola flotta egy klímabarát Budapest Innopolisz 100% zöldenergiás ökopólus projekt lehet állampolgári és lakástakarék önerővel.

Hunyadi lakóhajó flotta projekt II. ütem 10 milliárd Ft (2010. nov.16. – 2014. nov. 16.). Ebben 30% állami lakástakarék támogatás is tervezhető a lakóhajó tulajdonos magyar állampolgároknak. Ez 100% zöldenergiás 7 Biosolar-Hableány lakóhajós úszó ökofalu minta továbbfejlesztése. Házi szabványosítható a mellékelt táblázat szerint a 400 db Biosolar-Hableány lakóhajós Hunyadi lakóhajó flotta projekt. Dunai és tiszai nemzeti parkjaink munkáját segítené a Hunyadi lakóhajós polgári természetőr flotta szolgálat. A dunai és tiszai nemzeti parki hajós polgári természetőrségek fő közös öko-túrizmus attrakciója minden év július12-22. között a Nándorfehér célú lakóhajós Hunyadi öko-deszant emléktúra lenne. A hajós polgári természetőr öko-deszant nem dunai fegyveres nemzetvédelem. Ez az éghajlatváltozás elleni nemzetvédelmi projekt. A hazai és külföldi Zöldkereszt Egyesületi tag Hunyadi lakóhajó flotta tulajdonos vagy bérlő polgárok Nándorfehérvárnál az éghajlatváltozás elleni csatájuk tapasztalatait cserélhetik ki.

Hunyadi lakóhajó flotta projekt III. ütem 40-50 milliárd Ft (2014. nov.16. – 2020. nov.16.). Ebben 30% állami lakástakarék támogatás is tervezhető a tanyahajón üdülőlakás tulajdonos magyar állampolgároknak. Ez már kormányzati éves költségvetési tétel. Országosan a nemzeti parki hajós polgári természetőrségeknek 2020-ra 400 db 40 fős ökotúrizmus tanyahajója lenne. Ez 16 ezer ökotúrizmus szálláshely. A görög olimpia idején 14 ezer főt szállásoltak el tengeri szállodahajókon. Budapesten a 2020-as olimpiára tervezett 16 ezer sportolót el lehetne szállásolni a XXII. kerület Budafok-Campona Duna szakaszon. Ide összevonva az ország összes nemzeti parki kikötő településéből 400 db 40 fős polgári természetőr tanyahajót. A Hunyadi lakóhajó flotta házi szabványok a projekt során kidolgozhatók. Ezen olimpiai ökofalu a dél-budai parti vasút révén öko-logisztikai szempontból olcsón a felszíni METRO közlekedésbe is bevonható.