Etikai normák

Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület

zöldgáz energia tagozat Ecoflotta-ház® együttes védjegyű mikro CHP ZiBR platform

ENERG-ETIKAI NORMA NYILATKOZAT

Az előttünk álló XXI. századi új magyar reformkorban gróf Széchenyi István mindig is időszerű HITEL című
magyar polgári etikai tanítása szellemében az
Ecoflotta-ház® platform tagjaink ENERG-ETIKAI normái


A/ ZÖLDÁRAM FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGI NORMÁK

Az EU és a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján szerveződik a közhasznú Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület zöldgáz energia tagozat Ecoflotta-ház® együttes védjegyű mikro CHP (áram és hőtermelő mikroerőmű) ZiBR (Zöld igényvezérelt Beruházási Rendszer) platform (röviden Ecoflotta-ház® Platform).

Széchenyi HITEL szellemében (a magyar és európai közjó iránti társadalmi felelősségvállalással rendelkező) tagjaitól elvárja, hogy a 2010/31/EU új épületenergetikai irányelv alapján álló zöldgáz aktívház zöldáram nyílt öko-innovációs (ÖKO LIVING LAB) fogyasztóvédelmi jogaikat és kötelességeiket megismerjék. Ezek a következők:

1. 2010/31/EU épületenergetikai irányelvnek megfelelő közel nulla primer energiás vagyis közel 100% zöldenergiás zöldgáz aktívház zöldáram(háztartás és személygépkocsi) szükségletek kielégítéséhez való jog.

2. EU zöldgáz aktívház zöldáram fogyasztáshoz és zöldáramtelepülési gépköri közösségi termeléshez szükséges ismeretének megszerzésének joga és kötelessége.

3. Zöldgáz aktívház zöldáram mikroerőmű (zöldbérlet, ökolízing, zöldenergia hatékonysági hitel, stb) szolgáltatások közötti választás joga.

4. Települési zöldgáz aktívház zöldáram közösségek AD-VESZ villanyórás áram elszámolási jogszabályok és áramszolgáltatói szabályok meghatározásába való beleszólás joga.

 

B./ ZÖLDÁRAM FOGYASZTÓ SZEMÉLYEK ERKÖLCSI NORMÁI

A magánszemély egyéni vállalkozó tagok és a jogi személy tagokat képviselő személyek elismerik, hogy az emberi személy méltósága, a fenntartható zöldgáz aktívház zöldáram közösségi normák alapján álló és Széchenyi HITEL szellemének megfelelő ENERG-ETIKUS magatartás a személyi kapcsolatok alapja.
Ezért:

1. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai olyan független és felelősségteljes személyiségként viselkednek, amilyen viselkedést elvárnak más személyektől is.

2. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai személyes szólásszabadság jogaikat úgy érvényesítik, ha teljesítik a jó szándékú személyes együttműködési kötelezettségüket.

3. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai nem sérthetik meg mások személyiségi jogait, beleértve a szerzői, a védjegy és iparjogvédelmi és más szellemi tulajdon jogokat.

 

C./ ZÖLDÁRAM FOGYASZTÓVÉDELMI KAPCSOLATOK ENERG-ETIKAI NORMÁI

1. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai elismerik, hogy zöldgáz aktívház zöldáram kapcsolatok szakmai alapja a különböző termék és szolgáltatás védjegy kategóriákban az Ecoflotta-ház együttes védjegy (magyar és EU védjegy) alapú szakmai partnerség.

2. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai törekednek arra, hogy zöldgáz aktívház zöldáram közösségi tevékenységükkel elősegítsék a globálisan is példamutató és gazdaságos európai klímabarát és energiahatékony települési 2010/31/EU célú Ecoflotta-ház” együttes védjegy norma alapú nyílt öko-innovációs (ÖKO LIVING LAB) márka közösség (gépkörök) létrehozását.

3. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai tudatosan nem terjesztenek valótlan vagy felelőtlen zöldgáz aktívház zöldáram mikroerőmű információkat, illetve tévedéseiket a nyilvánosság előtt kijavítják.

4. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai törekednek arra, hogy aktívház zöldáram mikroerőmű (zöldbérlet, ökolízing, zöldenergia hatékonysági hitel, stb) nyílt öko innovációs (ÖKO LIVING LAB) lehetőségeket közös értéktervezési munkával (Value Engineering) felmérjék.

5. Az Ecoflotta-ház® Platform tagjai nem vállalnak olyan zöldgáz aktívház zöldáram mikroerőmű szakmai tevékenységet, amely ellentmondásban van ezen ENERG-ETIKAI normákkal.

Budapest 2012.okt.29

Kidolgozta: Danubius Robin energia referens danubiusrobin@magyarzoldkereszt.eu.