MÉTP klaszter projekt felhívás


Budapest 2011.04.27 ÉMI Nkft.-nél az NFM zöld gazdaságfejlesztési szakmai napján az Ecoflotta-ház mikroerőmű klaszter magyar-szlovák határmenti EU nyílt innovációs pályázati projekt előterjesztése

1./ Nyílt innovációs építésügyi technológiai platform (MÉTP) klaszter projektötlet előzményei

Magyar Építésügyi Technológiai Platform (MÉTP) www.epitesugyi.hu Stratégiai Tervében megfogalmazott 2011-2020 közötti nyílt innovációs (épület energia költségcsökkentő igény vezérelt)) feladat a fenntartható (klímabarát és energiahatékony) települési energiaellátás. MÉTP által definiált

• MÉTP „O3” jelű nyílt innovációs (települési önkormányzati igényvezérelt) prioritás: Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái.

Ecoflotta-ház Duna Smart City Mikroerőmű Klaszter projekt ötletünk un. „agilis” mikroerőmű projekt. Agilis projekt definíció szerint a projekt igényt megfogalmazó megrendelő a projekt (TEAM) tagja is.

Magyar-szlovák határmenti EU pályázatban érdekelt megyék és áramszolgáltatók Magyarországon:
1. Győr-Moson-Sopron megyei áramszolgáltató E-ON ÉDÁSZ
2. Komárom-Esztergom megyei áramszolgáltató E-ON ÉDÁSZ
3. Pest megyei áramszolgáltató ELMŰ
4. Budapest fővárosi áramszolgáltató ELMŰ
5. Nógrád megyei áramszolgáltató ÉMÁSZ
6. Heves megyei áramszolgáltató ÉMÁSZ
7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei áramszolgáltató ÉMÁSZ

2010-ben háztartási méretű (50 kW alatti) ELMŰ, ÉMÁSZ, E-ON ÉDÁSZ mikroerőmű darabszám volt 252 db és összesített áramteljesítménye 1035 kW (1 MW) Az egyes áramszolgáltatókon belül százalékosan a legtöbb a háztartási méretű napelemes mikroerőmű. Második helyen az 50 kW alatti földgáz mikroerőművek találhatók.

Villanyszerelő
Mikroerőmű
Db
Áramteljesítmény
kW
Földgáz
kW%
Biomassza
kW%
Nap
kW%
Szél
kW%
Víz
kW%
Mikroerőmű Összesen
kW%
ELMŰ 1175 153 630 18 1 70 11 0 100
ÉMÁSZ 630 37 170 15 0 59 7 19 100
E-ON ÉDÁSZ 1152 62 235 0 0 82 13 5 100
Összesen 2957 252 1035

Magyar-szlovák határmenti 40 MW Virtuális Erőmű nyílt innopvációs klaszter projektben napelemes és földgázmotoros mikroerőműves középületekkel érdekelt szlovák önkormányzati területek
Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya, Kassa

Szlovákiában is hasonló adatokat feltételezve 2011-ben a magyar-szlovák határmenti térségben 2011 évi projekt induló adatunk: kb. 500 db napelemes és földgázmotoros mikroerőmű kb. 2 MW összesített teljesítménnyel. Így egy napelem vagy földgázmotor mikroerőmű kb. 4 kW teljesítményű.

Ecoflotta-ház Duna Smart City Mikroerőmű Klaszter 40 MW Virtuális Erőmű magyar-szlovák klaszter projekt internetes (napelem és földgáz mikroerőmű) hálózati okos mérési (smart metering) költségek

Virtuális Erőmű Földgáz Mikroerőmű
500 eFt/kW
Épületi Napelemes Mikroerőmű Okos villanyóra
35 eFt/dab
Ultrahangos Hőárammérő
100 eFt/db*
E-ON ÉDÁSZ 7 MW 1.575 db 175 db 1.750 db 1575 db
ÉMÁSZ 7 MW 1.575 db 175 db 1.750 db 1575 db
ELMŰ 13 MW 2.925 db 325 db 3.250 db db 2.925 db
Szlovák Áramszolgáltató 13 MW 2.925 db 325 db 3.250 db db 2.925 db
Virtuális Erőmű 40 MW 9.000 db
20 Milliárd Ft
1.000 db
Meglévő
10.000 db
350 Millió Ft
9.000 db
900 Millió Ft

* Kogenerációs földgáz mikroerőművek hőteljesítmény és hőmennyiség okos mérésére szolgál. EU 2011 évi és 14 ország 115 millió állampolgárát érintő Duna (makrorégió) Stratégiában energia és informatikai koordináció felelősök a magyar és szlovák kormányok:
• A fenntartható energia (pl. Smart City) koordinációért felelős a magyar kormányzat.
• A tudás alapú társadalom (pl. Smart City) koordinációért felelős a szlovák kormányzat.

Az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóságának kezdeményezésére 2006-ban létrejött a nyílt innováció európai szervezete, European Network of Living Labs (ENoLL). A Duna Smart City EU stratégiába illeszthető nyílt innovációs projektünk. Továbbá ENoLL tagságra is pályázna magyar-szlovák épületi napelemes és földgáz mikroerőművek hálózatára tervezett 40 MW VIRTUÁLIS ERŐMŰ nyílt innovációs klaszter egyesülésünk.
Ecoflotta-ház Duna Smart City Mikroerőmű klaszterünk társadalmi célú reklámok által is támogatható háztartási méretű napelemes és földgázmotoros AKTÍVHÁZ célú nyílt innovációs klaszter.
40 MW magyar-szlovák határmenti Virtuális Erőmű nyílt innovációs (agilis) klaszter projektünk
EU Duna makrorégiós ÖKO-SZOCIÁLIS SMART CITY energia közösségi minta projekt pályázat.

2./ Magyar-szlovák mikroerőmű klaszter 40 MW Virtuális Erőmű projekt partnerségi felhívása
Budapesti Ecoflotta-ház® Duna Smart City Mikroerőmű Klaszter magyar-szlovák határmenti nyílt innovációs projekthez keres középületi gáz és áram költségcsökkentő igényt megfogalmazó partnereket. EU 2020 évi ökoszociális energia közösségi (20-20-20) jövőképi célok alapján a települési közösségi energia önellátási és zöld közbeszerzési igények megfogalmazhatók.
Magyar-szlovák határmenti települési energia költségcsökkentő Zöld igényvezérelt Beruházási Rendszer (ZiBR) célú klaszter projektünk. 2016-ig kb. 10 ezer háztartási méretű átlagosan 4 kW napelemes és földgázmotoros mikroerőműből kialakítható összesen 40 MW Virtuális Erőmű hálózat. Ez energiahatékony informatikai rendszerintegrációs célú közösségi energia zöld közbeszerzési megoldást érint. Az alábbi öt nyílt innovációs zöld közbeszerzési partnerségi követelmény alapján
1. Nyílt innovációs partnerként olyan magyar-szlovák határmenti megyei térségi települést keresünk, amely rendelkezik
a.) legalább egy 400 négyzetméter alapterületű és földgázzal fűtött középülettel
b.) legalább egy meglévő legalább 2 kW napelemes 230 V 50 Hz hálózati csatlakozással Továbbá a földgázzal fűtött középületek (polgármesteri hivatal, iskola óvoda, stb) fűtött alapterületét megadják mikroerőműves nyílt innovációs klaszterünknek.

2. Települési középületek (hivatal, iskola óvoda, stb) 2010 évi éves földgázfogyasztását köbméter és költség is megadják mikroerőműves nyílt innovációs klaszterünknek.

3. Települési középületek (hivatal, iskola óvoda, stb) 2010 évi éves áramfogyasztását kW.h és költség is ismerik és megadják. mikroerőműves nyílt innovációs klaszterünknek

4. Középületek földgázköltségét és áramköltségét legalább 50%-kal csökkentő ökoszociális zöld közbeszerzési igényt fogalmaznak meg mikroerőműves nyílt innovációs klaszterünknek.

5. Középületi 50% áram és gázköltség csökkentő Zöld Igényvezérelt Beruházási Rendszer (ZiBR.50 klaszter védjegyű) magyar-szlovák nyílt innovációs projekthez a település beruházási önerővel nem rendelkezik. EU 2020 20-20-20% energia célokat túlteljesítő zöld közbeszerzési igényük, hogy maximum 6 év alatt a középületi 50% áram és gázköltség megtakarításból legyen havonta törleszthető a helyi mikroerőmű hálózati minta projekt.

Közhasznú Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület energiahatékony és klímabarát önkormányzati szakreferenseként és az Ecoflotta-ház Duna Smart City Mikroerőmű Klaszter menedzserként előterjesztő:

Kiss János Ferenc
Ügyvezető műszaki igazgató
Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.
06-30/293-4794